Just another WordPress.com site

Jobboldal, jobb ötlet híján, ezt az egyszerű kis slágerszöveget tette magáévá a „békemenet” demonstráció során.

„Gyerekek, ha már más nem jut eszünkbe, legalább szeressük ezt a srácot, és mind azt, amit ő jelent nekünk. Nincs más választásunk, ha megtagadjuk, elmarjuk magunk mellől, árván maradunk, mint Pali bá’ a doktori disszertációjával”.

Más fogódzót, összefüggést, netán logikát nem lehet józanésszel felfedezni a „polgári” szavazók demonstrációja és rajongva imádott miniszterelnökük által okozott gazdasági káosz, don quijote szabadságharc, istenhitek méregetése, és az alkotmányozási téboly kiváltotta brüsszeli canossa járása között.

 Orbán hívőknek manapság már lehetetlen hit nélkül megélni az elmúlt másfél év tragikus kormányzását. Kényelmesebb hinni az egymondatos lózungokban, mint megérteni az eseményeket, szembenézni a valósággal.

A gyengébbek elhulltak a rövid harc alatt. Elfordultak. A keménymag maradt.

Hittel vitázni reménytelen, nem is szabad.

 Felvonulók kérték Viktort, harcoljon tovább értük, sőt az egész magyar nemzetért.

Reméljük, a békemenet tagjai és a szervezők – nevezetesen a népszabadságos Bayer Zsolt, valamint az emeszempés-emdéefes-fideszes-gárdaavató Bencsik András – beleértették a nemzet fogalmába a szocliberális hazaárulókat, a menthetetlen komenistákat, az önmutogató és gusztustalan buzikat, a nyálát csorgató, nemzet vérét szipolyozó, büdös zsidókat, a lázárféle élhetetlen, tehetségtelen szerencsétleneket, az önhibájukból életvitelszerűen közterületen fagyoskodókat, a semmirekellő filozófusokat, a hazájukat külföldön becsmérlő (nyelvtanilag helyesen) írástudókat, az egész velejéig romlott értelmiséget.

 Cipollát a sárga irigység mardosná, látva a vezér táborának szellemi hibernálását.

 A partvonalon kívül töltött, nyolc év ellenzékiség időszaka alatt sikeresen hipnotizált emberek felől sugárzik a mindent fölül író, feltétel nélküli szeretet vezérük felé. Lássuk be, Orbán Viktor kitűnően játszotta el szerepét. Tömegeket hódított meg. Azt mondta és mondja ma is – a valóságtól teljesen elrugaszkodva és figyelmen kívül hagyva – amit hallani szeretnének, amit olyan jó hallani, amiben olyan jó hinni.

A szervezőket ennél sokkal egyszerűbb és racionálisabb szempontok vezérelték. Ők, ezzel a demonstrációval becsapták, megvezették Orbán Viktort és táborát.

Látszólag sikerült.

Utcára vittek több tízezer embert, és a médián keresztül megüzenték több millió honfitársuknak: Viktor és maroknyi holdudvara bármit képes megtenni ebben az országban. Meg is teszi

Csak szeretni kell, ennyi az egész.

Felismerték, a Fidesznek és gazdasági holdudvarának bármi áron a hatalomban kell maradnia. Vezér nélkül viszont nem megy.

Ennek a gazdasági-politikai elitnek a markában már csak báb a rajongott vezér. Mindent megtesz, ha kell, kipaterolja az IMF szolgákat, ha kell vissza sírja magát, azt hazudva, hogy hívták. Ha kell szabadság harcot vív Európa ellen, miközben várjuk, mit várjuk, követeljük a milliárdos támogatásokat. Ha kell, Viktor nekimegy a falnak és szóvivője dicséri, ha lepattan róla, lám milyen ügyesen tette.  

„I. Fülkefor” (Parti Nagy után szabadon) mikor megkapta a kétharmados felhatalmazását, abban a pillanatban a realitás érzékét is elveszítette.

Orbán Viktor rendkívül tehetséges, kétlépéses sakkozó. Első lépésben tudja, mit akar, a másodikban meglépi. Kész vége. Ezt követően jön az improvizálás. Így nem lehet országot vezetni, legfeljebb egy végletekig lebutított pártot. Sakkjátszmát sem lehet úgy nyerni, ha csak két lépést vagyok képes előre látni, ráadásul a szekundánsokat, akik segíthetnének, már rég kiiktatta. Falusi kocsmában egy-két sört lehet nyerni susztermattal, és térdet csapkodva röhögni az alkoholista, buta ellenfélen, aki néz ki a fejéből, és nem érti, hogy kaphatott ki, hiszen még csak most kezdtek játszani. Az elmúlt másfélévben valami hasonló sakkparti zajlott Magyarországon az ellenzékkel szemben.

Nemzetközi szinten ez nem megy.

Sajnos, nem sörre, hanem a bőrünkre megy a játék, és gyermekeink jövője a tét.

Egy jobb sorsra érdemes ország és népe döglik bele.

Jobb oldal prominensei és haszonélvezői számára, mind anyagilag, mind egzisztenciálisan már nagy a tét, mindent vittek a kétharmados választási sikerrel, és ezt gátlástalanul ki is használták. Erejükön és tehetségükön felül túl magasra röpítette őket a vak szerencse és a szavazók bizalma. Nagyot bukhatnak. Akik egy országot becsapva az egeket ostromolják, és istennek hiszik magukat, azoknak az istenek haragjától nem kell félniük, annál inkább a földi halandóktól. Ez a harag most is el fog jönni, mint ahogy mindig eljött.

Minden esetben és könyörtelenül.

Reklámok

Uram! Levelét megkaptam, és boldogan láttam, hogy nem feledkezett meg Jóskáról, és hogy azt akarja, maradjak vissza és éljek magánál, ígérve, hogy jobban bánik majd velem bárki másnál. Korábban nyugodtan, ma már gyakran nyugtalanul gondolok magára. Azt hittem, Barrosoék már régen ezelőtt felakasztották az országában talált újfasiszták rejtegetéséért. Felteszem, soha nem hallottak arról, hogy a magyar miniszterelnökhöz jőve elzavarta az IMF-es katonát, akit a százada Magyarországon hátrahagyott. Noha többször is rám lőtt az egy kulcsos adóval, házilag tákolt alkotmánnyal, egyházak eltörlésével, mikor eljöttem magától, nem szívesen venném hírét, hogy baja esett, és boldoggá tesz, hogy még él. Jót tenne nekem, ha újra visszamehetnék a drága régi otthonomba, és láthatnám Miss Krisztina Morvait, Miss Gabriella Selmeczit. Adja át nekik szeretetem, és mondja meg nekik, hogy remélem, ha nem is ebben a világban, de egy jobbikban találkozunk. Visszamentem volna, hogy mindnyájukat meglátogassam, amikor a Chicago Memorial kórházban dolgoztam, de az egyik szomszéd azt mondta, Viktor le fog lőni, ha csak alkalma nyílik rá.

Pontosan akarom tudni, micsoda az a jó lehetőség, amit nekem ajánl. Itt úgy-ahogy megvagyok. Havi ezerötszáz dollárt kapok, meg élelmet és ruhát; Marinak kényelmes otthona van – az emberek Mrs. Kovácsnak hívják –, a gyerekek – Ilcsi, Julcsi és Jani  – meg iskolába járnak és jól tanulnak. A tanító szerint Janinak elég jó feje van ahhoz, hogy politikus legyen. Járnak a vasárnapi iskolába, s mink Marival rendszeresen járunk templomba. Kedvesek velünk. Néha halljuk, ahogy mondják: „Magyar rabszolgák vótak azok a renitens népek” odalenn Magyarban. Fáj a gyerekeknek, amikor ilyen megjegyzéseket hallanak; de én mindig mondom nekik, Magyarban nem volt szégyen Orbán Viktor alá tartozni. Büszke lett volna, mint ahogy én is voltam, sok fülkeforradalmár, ha magát gazdának szólíthatta volna. Mármost ha maga ír nekem és megmondja, milyen bért fizet, akkor könnyebben fogok tudni dönteni, érdemes-e visszaköltöznöm.

A szabadságot illetően, amire maga azt mondja, megadja, semmit se nyerek, ha számolok, mivel megvan a világútlevelem az önkormányzati útlevélrészleg elöljáró-főigazgatójától. Mari azt mondja, fél visszamenni, ha nem lát valami biztosítékot arra, hogy igazságosan és kedvesen bánik velünk; és oda jutottunk, hogy őszinteségét leellenőrizendő arra kérjük, küldje el rokkant nyugdíjunkat a megszolgált időnk után. Ettől elfelednénk és megbocsátanánk a régi sérelmeket, s a jövőben igazságosságára és barátságosságára hagyatkoznánk. Én harminckét évig szolgáltam a hazát hűségesen, Mari húszig. Nekem havi huszonötezer, Marinak heti kétezer forintjával a mi keresetünk annyi, mint harmincnégyezer forint. Ehhez adja hozzá a kamatokat arra az időre, amennyire a bérünket visszatartotta, és vonja le belőle, a nálam a három orvosi vizitre, Marinál a foghúzásra költött, és akkor kijön, mennyi jár igazság szerint. Kérem, a pénzt a következő címre küldje: Kovács Jóska 2012 Democracy road, Chicago IL, USA. Ha nem fizeti meg múltbeli hűséges munkánkat, a jövőre vonatkozó ígéreteiben se nagyon hihetünk. Bízunk abban, hogy a jó Teremtő felnyitotta a szemét mindarra a rosszra, amit maga és felmenői tettek velem és a felmenőimmel azzal, hogy bennünket generációkon át gürcöltettek a maguk javára. Bizonnyal eljön a nap, amin megfizetnek azoknak, akik bérmunkásaikat becsapták.

Jóska némi, a gyerekeire vonatkozó kitérő után zárja sorait: „Az ismeretlen demokratát üdvözlöm, és köszönöm neki, hogy elvette magától a hatalmat, mikor újra az én szavazatomra számított. Öreg szolgája, Kovács Jóska”.

 „Egy külön helyiséget kell biztosítani az Alaptörvény számára, ahol az meg is rendelhető. A helyiségben egy asztalt és mellé egy széket kell elhelyezni. Az asztalra – amelyet szükséges üveglappal lefedni, és dekorációval ellátni – kerül majd az Alaptörvény, fölé pedig egy táblát kell elhelyezni „AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA” felirattal. Az Alaptörvény Asztalának „szolgálatára” és „gondozására” külön munkatársat kell biztosítani, aki szükség esetén az állampolgároknak is segítséget nyújt az Alaptörvény megrendelőlapjának kitöltésében. A kormány ugyanis személyre szóló Alaptörvényt biztosít bárkinek, aki igényli azt – sőt, akár Kövér László, az Országgyűlés elnöke személyes aláírásával ellátott példányt is lehet kérni.”

Nézzük, mibe kerül ez nekünk.

Egyszeri kiadások:

I. Anyagköltség:

 1. asztal                                                                                                     20.000.-
 2. biztonsági üveglap                                                                             5.000.-
 3. dekoráció                                                                                               1.000.-
 4. alaptörvény beszerzése, nyomtatása, kötve-fűzve              1.000.-     
 5. felirat                                                                                                           100.-
 6. toll                                                                                                                200.-
 7. nemzeti zsinór                                                                                         100.-
 8. igénylő lap 200 példány                                                                 2.000.-     
 9. szék                                                                                                          5.000.

II. Megvalósítás és működtetés:

munkabér, szállítás, beszerzés stb. költségei                                 20.000.-

Összesen:                                                                                                  54.400.-     

3200 önkormányzattal számolva, az egyszeri megvalósítás költsége, nagyon szerényen és visszafogottan számolva is                                   174 MFt.- 

III. Állandó költségek:

 1. Az asztalszolga foglalkoztatásának költségei, 1fő/hó        200.000.-
 2. Fenntartás, működtetés költségei/hó (fűtés, világítás, karbantartás, stb.)                                                                                                          20.000.-

Összesen:                                                                                                     220.000.-

A legoptimálisabb idő intervallummal számolva,  2004 május hónapig működő asztal állandó költsége, 3200 önkormányzattal számolva:                                                                        23.232.000.000.-Ft.-

Mindösszesen:                                                        23.406.000.000.- Ft.-

Ne felejtsük el, az ötlet és utasítás kidolgozásának, valamint Kövér László aláírásnak valós költségei messze elmaradnak az ötlet eszmei értékeitől és hasznaitól, tehát ebben a számításban ezek a költségek nem szerepelnek .

Végül megállapíthatjuk, hogy az Alaptörvény Asztalának kiötlése, kihirdetése, megvalósítása, fenntartása és működtetése – várhatóan 2014 május végéig, vagyis az új választások lebonyolításáig és az új kormány beiktatásáig – barátok között is, közel 23,5 milliárd forintjába kerül a magyar állampolgároknak.

Fidesz és ötletgazdái számára van olyan asztal, ami minden pénzt megér.

A katolikus egyház felszentelt munkatársai, az igaz hit nevében, érdekében, annak rendje és módja szerint, nap, mint nap teszik a dolgukat. Imádkozik, hirdeti az igét, gyóntat és feloldoz, vagyis dolgozik, majd a nap végén, ott helyben szórakozik is egy kicsit.

Egyes tagjai, világi és hívő lelkeket egyaránt sokkolva – nyilvánosságra került esetek és bírósági ítéletek alapján – mint az úri szabó, „hozott anyagból” elégíti ki vágyait, vagyis a jóhiszemű szülők által erkölcsöt, etikát és istennek tetsző világlátást tanulni küldött gyermekeken éli ki elfojtott, alantas ösztöneit, nyomorítja meg a rábízott ifjúság kiválasztott tagjait. Egy életre.

Az Egyházi Törvénykönyv mit mond a papi nőtlenségről?

„247. kán. — 1. §. A nőtlenség állapotának megtartására megfelelő neveléssel készítsék fel őket, hogy megtanulják a celibátust úgy becsülni, mint Isten különleges ajándékát.
2. §. Megfelelően ismertessék meg a növendékekkel az egyházban szent szolgálatra rendelt személyek sajátos feladatait és terheit, s ne hallgassák el a papi élet egyetlen nehézségét sem.

277. kán. — 1. §. A klerikusok kötelesek a mennyek országa kedvéért örökös és teljes önmegtartóztatásban élni, ezért meg kell tartaniuk a celibátust, mely Isten különös ajándéka; ezáltal a szent szolgálatra rendelt személyek könnyebben kapcsolódhatnak osztatlan szívvel Krisztushoz, és szabadabban szentelhetik magukat Isten és az emberek szolgálatára.”

Nincs okunk kételkedni a katolikus egyház nyilatkozatában, miszerint a cölibátus se nem oka, se nem következménye a munkavállalói körében előforduló pedofil kicsapongásoknak. Sőt, a statisztikák szerint nőtlenségi fogadalomban élők ritkábban engedik ilyentén vágyaik kielégülését, mint a házasságban élő sorstársaik, vagy világi személyek. Egyedül a liberális sajtó fújja fel az ügyet.

Tény, hogy Jézus intelmeinek, és Pál apostol tanításainak ellenére, még jó néhány évszázadig várni kellett a szentséget felmutató papság „tisztaságára”, nőtlenségére.

Részlet Bereczkei Tamás Evolúciós pszichológia című könyvéből:

„A katolikus egyházban a XII. századra tehető a kialakulása, amikor II. Innocent pápa megtiltotta az egyházi személyek házasságát.

Kialakulása annak köszönhető, hogy komoly gazdasági és politikai előnyöket hordozott a társadalom bizonyos csoportjai számára: megakadályozta az egyházi birtokok szétaprózódását, mérsékelte a kléruson belüli hatalmi harcokat, biztosította a papok lojalitását és engedelmességét stb.”

Vannak kik az öregecske házvezetőnőkhöz, mások a kiskorú fiúkhoz vonzódnak. Az előbbi esetben semmi baj. Két felnőtt ember a paplakban, vagy a püspöki palotában (kit hová vet az úr akarata) azt tesz szabadidejében, amihez kedve kerekedik, amit szeret, és amit tud. Nem tartozik másra, csak fogadalmukra, lelkiismeretükre, az egyházukra, és istenükre. Kétezer éves gyakorlat szerint, elég a megbánás, a gyónás, áldozat bemutatása és minden mehet tovább, ahogy eddig. A sok papi félrelépés gyümölcséről, majd gondoskodik az egyház. A hívők adományaival, és az állam által adott támogatással, ugyanis nem kell elszámolni az államilag elismert és dotált „történelmi” katolikus egyháznak. Jut a gyereknek is valami. Volt kor, mikor a keresztény szeretet és az atyai gondoskodás a pápai székbe röpítette Róma püspökének – nem titkolt – gyermekét, megvalósítva a katolikus egyházban a dinasztikus uralkodást.

Pedofilia, viszont már más kategória. Ebben az esetben a világi társadalom évezredes önvédelmi reflexei lépnek működésbe. Komoly korlátokat, tilalmat állít, és szigorú büntetést helyez kilátásba. A törvény erejével kell lecsapnia, nem nézve, se istent, se embert.

A cölibátus kegyes jámborsága, csak a híveket megtévesztő álarc, amely mögött sokszor az ösztön áll ugrásra készen.

Itt van tennivalója a társadalomnak és az egyháznak is. Az egyház folyamatosan tagad, mindent tagad. Álszent módon védi a rend, a reverenda becsületét. Államként működik az államban. Úgy gondolja, sokszor nem is alaptalanul, világi törvények nem vonatkoznak tagjaira. Nem számít, hogy felkent papjai a rá bízott, bennük megbízó, ártatlan gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket követnek el. Nem számít, hogy ezek a gyerekek egy életre megnyomorodnak. Sokan nem tudják feldolgozni, ami velük történt és az öngyilkosságba menekülnek. Majd, szemforgatva megtagadja áldozatától az egyházi temetést, mivel az öngyilkosság megbocsáthatatlan bűn. Azt, csak azt hajlandó elismerni, ami nyilvánosságra kerül és bebizonyosodik. Nem hajlandó ön- és belső vizsgálatra. Nem hajlandó a megtisztulásra, mert rosszul értelmezett érdekében, nem tud, és nem akar szembe nézni az igazsággal. Peren kívüli egyezség leple alatt, több tíz millió dollárt fizetett már ki a hívek adományaiból a megrontott gyermekek családjainak. Írországban, a legutóbbi pedofil botrány kirobbanását követően, ezrével fordítanak hátat az egyháznak.

Így van ez mikor lejár a munkaidő és isten papjai más szórakozás után néznek. Paplakot az erotika diszkrét bája lengi be, a templom kóruskarzata pedig ocsmány és perverz aktusok helyszíne.

Semjén Zsolt ilyen állatokra lövöldözzön, ne védett madarakra.

MAKOVECZ, A DÍSZPINTY

2011. 05. 08.-án, Hetek című lapban megjelent interjú hatása a százszorszépekre.

 „Makovecz: senkinek semmi köze az Orbán Viktorral való viszonyomhoz”

Sajnos, van közünk, nagyon van, mivel Magyarország tragikus sorsát tetézendő, mindketten közéleti szerepet vállaltak.

Előfordulhat – Makovecz úr foghegyről odavetett megjegyzése ellenére – hogy néhány, erős mazochizmussal megvert emberben ez a viszony, érdeklődést vált ki. Csak remélni merjük, hogy makoveczközszereplő tiltakozását az orbánközszereplőhöz fűződő viszonyáról nem a szégyenérzet diktálja. Eljön még annak is az ideje, nem lesz egyedül.

Magyarország kormányfője azért kérte fel a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia tervezésére, mert még soha, egyetlen megbízást sem kapott Orbán Viktortól. Így már érthető. Nem a feladathoz kerestek építészt. Miniszterelnökünk szembesülve ezzel a megbocsáthatatlan bűnével, homlokára csapott és rögvest szalajtottak Makovecz Imréért. Már csak egy kérdés van hátra. A többi jeles, eleddig még a nemzet vezetőjétől megbízást nem realizált, honi építészeink, mikor kerülnek sorra? Félő, olyan hosszútávra még Orbán Viktor sem tervez.

Az organikus építészet hazai képviselője által gründolt, nem titkoltan erősen elkötelezett művészeti akadémia, mint közhasznú testület beemelése az alkotmányba, csupán azt jelenti, hogy: „Tudniillik, a Magyar Művészeti Akadémia használatba vétele nem egy baráti kapcsolat következménye, hanem szükség van rá, ahogyan Hoffmann Rózsákra is szükségünk van, akik keményen és kitartóan dolgoznak.”

Lefordítom. A Magyar Művészeti Akadémiát Makovecz Imre használat céljából rendelkezésére bocsátotta a magyar nemzetnek, magának Orbán Viktornak. Ráadásul, ezt a használatba vételt az alkotmány is megerősíti. Nincs lacafaca, nincs bolseliberáliszsidó álművészkedés, nincs l’art pour l’art. Ez echte magyar, tessék használni, itt van!         

Annak ténye, hogy tudniillik, már létezik egy művészeti akadémia – Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia – az MTA kebelén belül, az nem zavarja, sőt idegen erők (gyengébbek kedvéért: zsidó „Heller Ágnes és bandája”) összeesküvésének tekinti létrejöttét.

Vagyis a SzIMA nemzetidegen, és nem szolgálja a magyar művészeti életet.

Továbbá: „…megjelenik egy erő – melyet csak a Jóisten tudja, hogy ki fizet és támogat –, és megpróbálja megakadályozni. Előkerülnek azok a máig élő, tipikus vádak, hogy a magyar az fasizmusra és nácizmusra hajlamos fajzat, amelyik bűnöket követett el a cigányokkal és a zsidókkal szemben.”

Helyben vagyunk. Egy ködös, megismerhetetlen, titkos, és globális összeesküvés áldozatai vagyunk. Ráadásul nem is igaz, hogy bűnöket követtünk el a zsidók és cigányok ellen, csak igaztalanul vádaskodnak.

„Most jött el az idő arra, hogy Orbánék úgy gondolják: köztestületté kell nyilvánítani és használni kell az akadémiánkat. Ha a magyar kormány szervezett körülmények között óhajt beleszólni a kultúra egyes területeibe, akkor erre alkalmassá kell tennie jelenlegi struktúránkat. Magyarán, tematikusan át kell alakítani a szervezetet, csoportokat,…”

Szomorúan látjuk, hogy az aktuális hatalom, vagyis a politika kívánja megmondani, hogyan is nézzen ki a művészet, és mely szervezet képviselheti a magyar művészeket. Ismerős valahonnan. A XX. században több diktatúra eljátszott már ezzel a gondolattal. Sőt, konkrét kultúrpolitikai lépéseket is tett ez irányba. Jelenlegi hatalom is felhatalmazva érzi magát, valami hasonlóra. Makovecz szerint, ez így helyes, sőt kívánatos.

Idézet a Fidesz kormány által benyújtott és elfogadott, új alkotmányból:

„Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Mûvészeti Akadémia tudományos és mûvészeti szabadságát.”

Ezt, tessék úgy érteni, hogy a magyar alkotmány nem a tudomány és művészet szabadságát, hanem az általa irányított és felügyelt MTA és a MMA szabadságát védi.

Hajmeresztő. Hasonlatos és szellemiségében azonos a Kádár rendszer népfrontválasztási szabadságával.

A nemzet építészének korábbról is vannak tapasztalatai, már csak koránál és szakmai múltjánál fogva is, hiszen az oly sokszor átkozott átkosban, megbecsült építésze volt hazánknak. Senki nem üldözte. Rákosi rendszerben tanulhatott, Kádár rendszerben szabadon alkothatott. Ebben a korszakban számos kitüntetéssel jutalmazták, köztük 1969 Ybl Miklós-díj, 1987 ifjúsági díj, 1989 SZOT-díj. Rendszerváltás után születettek is tudják, akkor tájt, politikai megbízhatóság volt az alapfeltétele bármilyen hivatalos kitüntetésnek, díjnak. Makovecznek nem a múltjával, és akkori munkásságával, hanem az emlékezetével és emberi gyarlóságával van baj. Aktív részese és haszonélvezője volt annak, amit most az igazság kizárólagos birtokosaként, könyörtelenül kritizál ás átkoz.

Szerinte, ma Magyarország művészeti és tudományos élete összeesküvők kezében van. Ezek a – közelebbről meg nem nevezett, valakik által pénzelt – magyar nemzettestre rontók, folyamatosan fenntartják a magyar nép bűntudatát. Borzalom, nem elég, hogy Európában elsőként zsidótörvényeket alkottunk, az általa példaképként emlegetett Horthy Miklós kormányzósága alatt a zsidók deportálását megszerveztük, vagyonukat elraboltuk, házaikba igaz magyarként beköltöztünk, és Magyarország nevét beszennyeztük. Szolga módon halálba küldtük több, mint félmillió honfitársunkat.

Ezek az idegen szívűek még fel is hánytorgatják nekünk.

Makovecz úr, nincs igaza, nem a bűntudatot gerjesztik. Segítenek honfitársaiknak, nekünk magyaroknak – művészetükkel, tehetségükkel – szembe nézni múltunkkal és tetteinkkel, ahogy ezt más nemzet lányai és fiai, már korábban megtették. Megismerték, kibeszélték apáik tetteit, és megbékéltek önmagukkal.

Köszönet jár érte. Unokáink tanuljanak belőle, és ne ismétlődjenek meg a XX század borzalmai.

Nyilatkozatai tárgyi tévedésektől hemzsegnek. Bántó a műveletlensége, és elvakultsága. Felrója „Heller Ágnes bandájának”, mint kiválasztottságtudatban szenvedő, idegen szívűeknek, hogy közömbösek az „1914-ben darabokra tépett hazájukkal szemben, melyet a fasisztának tartott Horthy Miklós kétmillió menekülttel talpra állított”.

Ha az alkotmányba emelt Magyar Művészeti Akadémia elnöke, ilyen kijelentéseket tesz, megkérdőjeleződik a magyar értelmiség szellemi színvonala.

Nem csak általános műveltségünk elengedhetetlen része, de történelmünk megértéséhez nélkülözhetetlen a rendelkezésünkre álló információk, tények és adatok megismerése, valamint a dátumokra, helyszínekre, és személyekre történő helyes hivatkozások.     

A fenti ismeret- és tudáshiányon túltéve magunk, ennél is nagyobb problémába ütközünk. Művészeti Akadémia elnöke a minimálisan elvárható objektivitást és tiszteletet sem adja meg a más világnézetű, más értékrendet képviselő művészeknek, tudósoknak. Összeférhetetlen és kirekesztő. Ezért is lehet számára példakép a nemzetet végletekig megosztó miniszterelnök, aki populista, demagóg és könnyen fogyasztható, egymondatos kinyilatkozások mögé bújik.

„Én tehát nem a Fideszre, hanem Orbán Viktorra esküszöm föl. Ha engem kérdeznének, azt mondanám: kormányzói jogokat kell adni neki – különben nem lehet fölemelni az országot.”

Ezzel nincs vége.

„Persze van más személyes tapasztalatom is Orbán Viktorról. A szemembe néz, figyel, világosan, tisztán lehet vele beszélni. Ugyanilyen jó a véleményem Pozsgay Imréről – hogy egy baloldalit is említsek”.

Vezérimádó hittel vitába szállni nem csak nehéz, de lehetetlen és értelmetlen is.

Kíméletlen valóság és a tények kedvéért, néhány megjegyzés. Mikor az ember OV szemébe néz, mit lát? Nehéz egyértelműen megfogalmazni.

Látni a konok és eltökélt székesfehérvári KISZ-titkárt, amint Gyurcsány Ferenccel vitázik a közös kommunista jövőjükről. Pár év múlva – immár, mint liberális demokrata – süt szeméből az egyházak iránti ellenszenve, amelynek nyilvánosan is hangot ad az országházban.

Később, megvillan szemében a liberálisok elleni gyűlölet. Rádöbben a liberalizmus gyengeségeiére. A liberalizmus édestestvére a demokráciának, így alkalmatlan további terveinek megvalósítására. El vele.

Nem telik el egy-két év és látjuk szemében a keresztényi megtérés őszinteségét, ami egy csapásra a kereszténydemokrata elveket valló európai néppárt alelnöki székébe repítette.

Szemlesütve állunk Orbán Viktor pillantása előtt. Nincs még egy politikus Magyarországon, ki az elmúlt húsz évben ennyi megvilágosodáson, hitehagyáson és köpönyegforgatáson keresztül ment. Nehéz idők, embert próbáló idők voltak.

Makovecz orbánimádatán túl, van még lejjebb is.

Pozsgai dicsérete, túl megy minden ésszerűségen, emberismereten és jó ízlésen. Pozsgainak már köpönyege sincs. Csak találgathatjuk, e jeles és sok mindent átélt politikus esetében Makovecz kényes ízlésének kisiklását. Egy magyarázat lehetséges. Minden fenntartás nélkül elfogadja a „kormányzó” kiválasztottjait, lakájait. Az új alkotmány hatályba lépésétől kezdve ő is közéjük tartozik, élvezheti az akol biztonságos melegét. Már nem kell becsukni a boltot, jönnek a személyre szóló, jól fizetett megrendelések.

Az organikus építészet művelője nem tudja elviselni a versenyhelyzetet, a megmérettetést. Számára egy közbeszerzési eljárásban való részvétel ördögtől való, és méltatlan személyéhez, tehetségéhez. A fülkeforradalom óta nem kell ilyen megalázó eljárásokon részt vennie, bátran, kockázat nélkül kitarthat elvei mellett. Udvari beszállító lett.

„Felvállaltam a belügyminiszternél az árvíz sújtotta felsőzsolcai házak újjáépítését. Már kilencven új épületben laknak. Nem ment könnyen. Egy kormányzati bürokrata úgy gondolta, hogy ne mi tervezzük az új épületeket, hanem pályázatot kell kiírni. Mondom neki: ember, észnél vagy? Kossuth-díjas és Ybl-díjas mérnökök tervezik az épületeket, milyen zsűrit akarsz te idehívni?! Végül a miniszternek kellett elrendeznie az ügyet.”

Így megy ez Fidesztánban, így lehet megrendeléshez jutni.

Szegény riporter, tanult szakmájának próbál megfelelni és feltesz egy logikus, kockázatmentesnek látszó kérdést.
”Most, hogy ebben a kitüntetett pozícióban befolyásolhatják a magyar kultúra jövőjét, van már kikristályosodott programjuk?”
”Még nincs.”
Puff!

Az ember gyereke, naivan azt gondolná, hogy az alkotmányba beemelt Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítójának, örökös elnökének kimunkált programja és kőbevésett elképzelése van a magyar művészet, és kultúra jövőjéről, ha már rábízatott annak őrzése, tisztántartása és fejlődése.

Riporter újra. Nem hagyja nyugodni a téma.

„És mi a cél?”
Az, hogy ne a magyar kultúrával szemben álló politikai döntések szülessenek…”

Nem nehéz értelmezni. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. Szülessenek politikai döntések, csak ne szemben állók. Világos. A Magyar Művészeti Akadémia célja a magyar kultúra politikai befolyásának megvalósítása. A Fidesz politikai elképzeléseit sikerre vinni a kultúra, és a művészet területén. Fideszreál művészet.
Itt kénytelen vagyok visszatérni „Heller Ágnes és bandája” témához, mert Makovecz tudatosan, vagy tudatlanul úgy gondolkodik és nyilatkozik a zsidóságról, hogy kifordítja, fejetetejére állítja a tényeket, történelmi eseményeket.

Egy kérdésre válaszolva:
”Nem, mert a magyar sose találta ki, hogy ő Isten választott népe. Egyébként, nem irigylem tőlük, és még hajlandó is vagyok elfogadni, de ha ezt állítják magukról, akkor nem törekedhetnek egy másik nép elpusztítására. Mert a világ meghaladta ezt a szemléletet, és most már szeretet nélkül nem tudunk előbbre jutni.”

Kicsit zavaros, mivel élőbeszéd íratott le szó szerint, de kibogozható a mondandó. A magyar kultúra, és műveltség felkent oltalmazója nem egyebet állít, mint azt, hogy a zsidóság kiválasztottság tudata nem vezethet oda, hogy más népeket elpusztítson. Felszólítja a zsidó népet, ne törekedjenek más népek elpusztítására, mert ez már meghaladott szemlélet, különben is szeressük egymást gyerekek.

Agyrém. Makovecz úgy tesz, mintha Auswitz nem történt volna meg, mintha nem a zsidóságot terelték volna más nemzetek fiai a vágóhídra, és lettek felelősek több millió ember haláláért.

Az ilyen kinyilatkoztatás gyilkos méregként hat az amúgy is megtépázott, végletekig megosztott, állandó bűnbakkereső, másokra mutogató, önmagunkat felmentő közéletünkben.

Képes volt, minden kritika nélkül elfogadni Orbán Viktor bábjának köztársasági elnökké való megválasztását. Sőt, egyenesen dicsérte.

Igaz, előtte Sólyom László újraválasztása mellett tört lándzsát. A politika sikamlós talajára merészkedett építész naivitása és korlátlan elfogultsága túl megy minden ésszerűségen. Nem tudta, vagy nem akarta észre venni, hogy a nemzet vezérének egy erős, önálló elképzeléssel és akarattal rendelkező köztársasági elnök akadály a korlátlan hatalmának kiépítésében.

Nem vette észre, hogy Orbán Viktornál nem szempont az alkalmasság, tudás, műveltség, esetleg jobboldaliság és konzervativizmus. Nemzetünk vezérének nincs szüksége önállóan gondolkodó, szakterületén elismert, erkölcsileg fedhetetlen emberekre. Nem tud velük mit kezdeni. Egy elvárása van: a feltétlen lojalitás. Makovecz Imre hitében nem okozott törést, értékrendjébe bőven belefér a nemzet „nyelvészének” kinevezése az ország legfőbb méltóságává. Nem látja, vagy nem akarja látni, hogy nem az ország sorsáért felelősen gondolkodó politikusi szándék vezérelte Orbán Viktort, mikor köztársasági elnök személyére tett javaslatot frakciójának. Nem érzékeli, hogy „kormányzója” Schmitt Pál megválasztatásával cinikusan és előre megfontolt szándékkal megalázta, arcul csapta nemzetét.

„Schmitt Pált nagyon régóta ismerem és szeretem, és jól csinálja a dolgait. Kész.”

Ezt nyilatkozza egy olyan kaméleonról, akit első felháborodásában örök kárhozatra és máglyahalálra ítélne, ha Gyurcsány Ferenc választottja lenne.

Magyarország jelenlegi köztársasági bábelnöke, mint élsportoló, 38 éves korában, megfáradva, de kiérdemesülten nyugdíjba vonult, majd mit ad isten, egy laza mozdulattal az Astoria hotel igazgatóhelyettesi székében találja magát. Makovecz által, oly sokszor és joggal kritizált kontraszelekció működésbe lépett és Schmitt elvtárs, rendszerhez hű lojalitása, politikai megbízhatósága jutalmául – mint OTSH elnök – a 80-as években miniszterhelyettesként szolgálja az internacionalista tábort. Az MSZMP központi bizottságában végzett állhatatos és a szocializmus építésében szerzett elévülhetetlen érdemei is segítik (sport)diplomata pályafutását. Kinevezik a MOB élére.

Építészünk, bizonyára ezért az évtizedeket átölelő elvhűségéért szerette meg Schmitt Pált.

Rendszerváltást követően is felbukkannak ezek a szép és Orbán Viktor által oly nagyra becsült emberi tulajdonságok. Nem tagadva meg önmagát és múltját, 1998-ban bejelentkezik a Magyar Szocialista Pártnál. Tájékoztatja az elvtársakat, hogy a korábban oly sikeres együttműködés tapasztalatai alapján, a szocialisták támogatásával szívesen indulna a főpolgármesteri székért. Sokat tehetnének együtt szeretett fővárosunk baloldali felvirágoztatásáért. Nem így történt. Utólag, már nem tudjuk megítélni az együttműködés meghiúsulásának fővárosunkra mért hasznát, vagy esetleges tragédiáját. Azonban, rövid diplomáciai kitérőt követően már a Fidesz alelnöki székében szolgálja tovább hazáját és vezérét.

Ezek után, ne csodálkozzon senki, ha Pali bá’ tökéletesen megfelel Orbán Viktor elképzeléseinek. Makovecznek, tehát nincs oka sem csodálkozásra, sem a rendkívül fejlett kritikai érzékének megvillantására. Ismeri és szereti azt az embert, aki „önkezével vetett véget a magyar helyesírásnak”. Mit mondjunk, jó emberismerő. 

A gondosan kimunkált, és végrehajtott orbáni káderpolitika, néhány elemének megvillantása után térjünk vissza a Magyar Művészeti Akadémia projektre.

Orbán Viktor évi 100 millió forint apanázzsal és a Vigadó épületével jutalmazta a hozzá hű művészek társaságát.

Makovecz az interjúban elárulja, nem tudja mire lesz ez elég. Világos, ha valakinek nincs elképzelése az általa vezetett szervezet jövőbeni működéséről, az azt sem tudhatja mennyibe fog kerülni.

A beígért 100 millió forint eltörpül az alkotmány által rátestált feladat és felelősség súlya mellett. Arra elég lesz, amit Parti Nagy Lajos megjósolt, néhányszor jól berúgnak belőle. További rossz hír, hogy lazacszendvicses fogadásokra már nem futja. A Vígadó fenntartási, működtetési költségei messze meghaladják ezt az összeget. Vagyis, nem csak Schmitt Pál és hivatala dróton rángatott báb a rajongva tisztelt vezér kezében, most már Makovecz is. Ha komolyan gondolja az akadémia működését, járhat előszobázni a miniszterelnöki iroda elé. Pénz nélkül nincs művészet. A pénz és hatalom egy ember kezében összpontosul jelenleg Magyarországon.

Szomorúan látjuk, hogy akadémiája barokkos díszlet, ő pedig pinty, díszpinty lett, ebben a „Nagy Rendező” által megálmodott, szörnyű tragikomédiában.

AZ ESZTERGOMI SZŰZ.

„Anglia királya és te Bedford hercege, aki Franciaország kormányzójának hívatja magát… fizess bűneidért a Mennyországkirályának; térj vissza a Szűzhöz, aki a Mennyországkirályának küldötte, a kulcs minden romlatlan városhoz, melyet elvettél és meggyaláztál Franciaországban.”

Jeanne d’Arc levele az angolokhoz (1429 március-április)

Tétényi Éva az orleans-i szűzhöz hasonlatos meggyőződéssel, elszántsággal szeretné vezetni városát, és megmenteni lelkeit. Talán még látomásai is voltak, melyek tovább erősítették hitében.

Városvezető az épített környezet elkötelezett szakembere, ki hivatásának különböző szervezeteiben betöltött tisztségeinek, küldetéstudatának köszönhetően, valamint a sors szeszélye folytán megjelent és részgyőzelmet aratott a helyi politikában.

A harc még nem dőlt el. Patthelyzet van, de már nem sokáig. Megszületett a lextétényi.

Az esztergomi szűz bukásra áll, el kell buknia. Fellépése, csak pillanatnyi zavart okozott a Fideszben.

Sem az esztergomiaknak, sem a polgármester asszonynak, sem ellenségeinek, sem szimpatizánsainak ne legyenek kétségei, nem győzhet, bukása törvényszerű – hogy stílusosak legyünk – és elkerülhetetlen.

Ellehetetlenítik, hiteltelenné teszik. Folyamatos nyomásnak, elvtelen támadásoknak van és lesz kitéve, míg össze nem roppan, míg fel nem adja. Egy életre tönkre fogják tenni.

Ellenfelei meg vannak győződve igazukról, és nagyon erősek.

Egy kormány, egy parlament, és egy tekintélyelvű, ellentmondást nem tűrő diktátor néz farkasszemet vele.

Városának türelme és lojalitása véges. A város polgárai előbb-utóbb normálisan szeretnének élni, közlekedni, taníttatni gyermekeiket, és egy idő után úri huncutságnak tekintik majd a városházi civakodást.

Tetézi a bajt – minden nagyrabecsülésünk ellenére – az is, hogy Tétényi Éva járatlan a nagypolitikában.

Naiv, nagykoalíciós összefogást vizionáló, és kormányfői ambíciókat dédelgető szűz a politika máglyáján végzi. Kár érte. Egy jobb korban talán…

Magyarország kormányfője 2011-ben, az Európai Unió soros elnökeként, durván megsértett egy elnyomott népet és szíven döfte a demokráciát.

Ne legyen senkinek kétsége. Most bebizonyosodott, hogy a jelenlegi magyar „demokrácia” egyenlő a kínai „demokráciával”. Annak édestestvére. Egy tőről fakad OV rendszere és a kínai szocializmus. Ugyanaz a szellem és mentalitás hatja át, ugyanaz a bűz árad belőle.

Népünk bölcs vezére, 2010-ben, mikor Magyarországra látogatott a Dalai Láma, tüntetően távol tartotta magát az eseményektől. Nem volt hajlandó azzal a köztiszteletben álló, nemzetközi megbecsülést kivívott vallási vezetővel találkozni, aki Tibet lerohanása óta illegalitásban él, biztatja népét, és a reményt jelenti. Tibetet fegyverrel és vérrel foglalta el a kínai néphadsereg. Vallási, szellemi vezetője külföldre menekült, sokan meghaltak. Minden önállósági kísérletet kegyetlenül megtoroltak.

Minden banán köztársaság külügyminisztériumában a portás is tudja, hogy a kínai elvtársak előtt két dolgot nem lehet szóba hozni. Tibetet és Tajvant. Orbán is tudja.

Kétes diplomáciai sikerért, vélt vagy valós gazdasági előnyökért Magyarország kormánya „30 ezüstért” eladta a tibetieket és ügyüket. Szembe köpte az európai normákat.

2010 tavaszán – fülkeforradalom kétharmados nászában – megfogant és mára szárba szökött egy olyan ország Európa közepén, ahol, egy elnyomott, üldözött nép tagjai nem emelhetik fel tiltakozásul nemzetük zászlaját. Nem ordíthatják világgá – és a két pöffeszkedő elnököt szállító luxusautók felé – fájdalmukat. Nemes egyszerűséggel begyűjtik őket. Aki véletlenül lemaradt a listáról és az út szélén integető tömegben nemzete zászlaját próbálta lengetni – jelezve az elvtársaknak, hogy ő is itt van – nemes egyszerűséggel kicsavarták a kezét a zászlóval együtt.

Milyen ország ma Magyarország? Milyen kormánya van, és ki vezeti?

Kísért a múlt. A ’80-as években TGM, Demszky és társai futottak körbe-körbe a Petőfi szobornál, nemzeti színű zászlóval a kezükben, szívük fölött kokárdával, miközben a rendőrök kergették őket. Később TGM verte a rendőröket, de az már, csak a hanyatlás éveiben volt lehetséges. Hozzá kell tenni, mindez nem fordulhatott elő, ha „esemény előtti” begyűjtés konkrét esete forgott fenn.

Nagy Imre temetésén, egy kócos, borostás, égő tekintetű ifjú számon kérte nemzedéke nevében a fájón hiányzó szabadságot, demokráciát. Temette a múltat. Sokan felkapták a fejüket, mikor az oroszok azonnali kivonulását követelte.

Senki nem sejtette akkor, hogy több mint húsz évvel később, ez a bátor forradalmár, egy év alatt megvalósítja nagynevű elődei – Mussolini, Horthy, Kádár – legtitkosabb vágyait és reményeit.

Orbán Viktor most példát mutatott, hogy kell a környező országok vezetőinek kezelnie a kisebbségi magyarok önrendelkezési, autonóm törekvéseit.

Árpád és Vajk, Szent László és IV. Béla, Nagy Lajos és Mátyás, Bornemissza és Dobó, Rákóczi és Kossuth népe, holnap reggel, mikor felébredtek (kínai) tükörbe kell néznetek!

Címkefelhő